T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Скачать 64.71 Kb.
НазваниеT. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı
Дата конвертации16.02.2013
Размер64.71 Kb.
ТипДокументыT.C.

ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme Ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı


Ankara

15/10/1996

H.No :İP-1 ÜRT-0/

U.No :

Konu : 288/Ek-1 Sayılı

Tebliğin Gönderildiği


TEBLİĞ NO : 288-Ek/1

TASNİF NO :IV-1603


BÜTÜN TEŞKİLATA
Asli Orman Ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ'in, üretim birim fiyatlarının bilimsel esaslara göre tesbitine ilişkin ONBİRİNCİ BÖLÜMÜ'nün uygulamaları ile ilgili olarak karşılaşılan bazı sorunlara çözüm getirilmesi, ve tebliğin yayınlandığından itibaren yapılan açıklamaların derlenip toparlanması maksadıyla hazırlanan 288/Ek-1 Sayılı Tebliğ ilişikte gönderilmiştir.

Ek Tebliğin,288 Sayılı Tebliğin Onbirinci Bölümü'nün sonuna yapıştırılmak suretiyle eklenmesini ve uygulamaya konulmasını önemle rica ederim.


Abdurrahman SAĞKAYA

Genel Müdür

İmza


EKİ :288/Ek-1 Sayılı

Tebliğ


T.C


ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı

Sayı : İP-1 ÜRT-0


Konu : 288/Ek-1 Sayılı Tebliğ

TEBLİĞ NO : 288-Ek/1


TASNİF NO:IV-1603

BÜTÜN TEŞKİLATA


Asli Orman ürünlerinin Üretim İşlerine Ait 288 Sayılı Tebliğ’in ONBİRİNCİ BÖLÜM’ünde üretim birim fiyatlarının ne surette tesbit edileceği belirtilmiştir.

Tebliğin yayınlandığı tarihten bu güne kadar konuya ilişkin olarak yapılan açıklamaların derlenip toparlanması, uygulamada karşılaşılan bazı sorunlara çözüm getirilmesi ve birim fiyat tespitinde kullanılan bazı formüllerin sadeleştirilmesi için ,bu ek tebliğin hazırlanmasına lüzum hasıl olmuştur.

Konular iş kollarına göre ele alınıp sırasıyla aşağıda izah edilmiştir.


1-KESİMDE :


  1. Çap Sınıfını Temsil Eden Çapa Göre Standard Zaman Tesbiti:


Her çap kademesi için standart zamandan gidilerek birim fiyat tesbiti yerine, her çap sınıfını temsil eden bir çaptan gidilerek ve çap sınıfını hacminin toplam hacme iştirak oranına göre standart zaman bulunduktan sonra b,irim fiyat tesbit edilecektir

Bunun için Dikili Ağaç ve varsa Yardımcı Dikili Ağaç Ölçü Tutanağı’ndan, her çap sınıfındaki ağaçların toplam hacmi, o çap sınıfındaki ağaç adedine bölünerek bir ağacın ortalama hacmi bulunacak, bu hacmin Amenajman Planındaki Hacim Tablosu veya hacim eğrisinden tekabül ettiği çap tesbit edilecek ve kabukların soydurulup soyulmayacağına göre 40 veya 41 nolu tablolarda, meyil grubu dikkate alınarak bu ortalama çapın MÇZ ve İÇZ çapı bulunacaktır. Bu işlem bütün çap sınıfları için yapıldıktan sonra her çapın sınıfı hacminin , bölmede damgalanan toplam hacme oranları tesbit edilecek ve bu oranlarla çap sınıfını temsil eden çapın MÇZ ve İÇZ değerleri çarpılmak suretiyle bulunan değerleri toplanacak ve böylece bölmenin ağırlıklı ortalama MÇZ ve İÇZ değerleri tesbit edilerek birim fiyat hesabına geçilecektir.

Bir bölmede birden fazla ağaç türü varsa bu ,işlem her ağaç türü için ayrı yapılacağı gibi her ağaç türünün çap kademelerinden gidilerek de ağırlıklı ortalama MÇZ ve İÇZ değerleri bulunabilecektir

Amenajman planındaki Hacim Tablosunda hacimler 2 şer veya 4 er cm. çap kademelerine göre verilmiş ve çap sınıfını temsil eden bir ağacın ortalama hacmi , bu kademelerin arasındaki bir çapa tekabül ediyorsa, 2 çap kademesinin hacimleri arasında enterplasyon yapılarak ortalama ağaç hacmimin tekabül ettiği en yakın çap bulunacaktır

Misal olarak , 4 er cm. çap kademelerine göre düzenlenmiş bir hacim tablosuna göre 40 cm. çapın hacmi 0,800 m3 ve 44 cm çapın hacmi 1,200 m3 olsun, III. Çap sınıfını temsil eden bir ağacın ortalama hacmi de 1.085 m3 bulunsun.

40 ile 44 cm çaplar arasında 4 çap kademesinde bulunduğundan bu 2 çap kademesi arasında ,

1,.200-0,800=0.400 m3 ve her bir çap arasında da 0.400/4=0,100 m3 hacim farkı olacaktır.

Buna göre;

40 cm çapın hacmi 0,800 m3

 1. cm çapın hacmi 0,800+0,100=0,900 m3

 2. cm çapı hacmi 0.800+0,200=1,000 m3

 3. cm çapın hacmi 0,800+0,300=1,100 m3

./..

-2-


44 cm çapın hacmi 0,800+0,400=1,200 m3 bulunacaktır. III. Çap sınıfında bir ağacın ortalama hacmi 1,085 m3 bulunduğuna göre, buna en yakın ağaç hacmi 1,100 m3 ve bunun tekabül ettiği çap da 43 cm olacaktır.


1.2-Kesimde Kabuğu Soyulan ve Soyulmayan Ürünlere Göre Ölçü Birimi

Ster Olan Ürünlerin Standart Zaman Tespiti


288 Sayılı Tebliğin 11.1.4’üncü maddesinde ölçü birimi ster olan ve kabuklu olarak üretilen ürünlerin kesiminde, İşçi Çalışma Zamanının (İÇZ) Kabuğu Soyulmayanlar tablosundan alınarak önce ölçü birimi m3 olan ürünlerin birim fiyatının tespit edileceği ve bu fiyatların, tablosunda belirtilen oranlarla çarpılarak ölçü birimi ster olan ürünlere ait birim fiyatların bulunacağı bildirilmiştir.

İbreli ağaçlardan hem kabuğu soyulan, hem de soyulmayan ürünler üretildiğinden, her ikisi için ayrı ayrı birim fiyat hesap edilmesi zaman almaktadır. Ayrıca, kabuğu soyulmayanlar tablosundan alınan İÇZ değerleri ile bulunan kesim birim fiyatlarının düşük çıktığı ve işin bu fiyatlarla yaptırılamadığından şikayet edilmektedir.

Bu itibarla konunun açıklanmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bir İşletmenin veya Şefliğin ürün çeşitlerine göre yıllık üretim programının gerçekleşebilmesi için, önce hangi çapa kadar ibreli ağaçların kabuklarının soyulmayacağı, hangi çaptan itibaren soyulacağı kararlaştırılacaktır Misal olarak: Kabuklu kağıtlık odun,lif-yonga odunun, sırık,yakacak odun gibi ürünlerin,üretim programlarının gerçekleşebilmesi için 14 cm çap dahil,kabukların soyulmaması gerektiği kararlaştırılmış ise; bu çapa kadar İÇZ’ler kabuğu soyulmayanlar tablosundan, bundan daha kalın çaplı ağaçların İÇZ’leri ise, kabuğu soyulanlar tablosundan alınarak önce, ölçü birimi m3 olan yapacak odunların birim fiyatları bulunacak sonra, bu fiyatlar,tablosunda belirtilen oranlarla çarpılarak ölçü birimi ster olan ürünlerin kesim birim fiyatları bulunacaktır.


2-SÜRÜTMEDE :


288 Sayılı Tebliğ’in muhtelif sürütme mesafelerine ve meyil gruplarına göre İşçi Çalışma Zamanı (İÇZ) ve Hayvan Çalışma Zamanı (HÇZ)’nı veren Ek-42,43,44,45 No’lu tablolarda 0 ile 1500 m arasındaki mesafeler için standart zamanları veren formüller geliştirilmiş ise de, bu tabloların meyil gruplarına göre ilk sırasındaki formüller, diğer mesafeler için de, mesafeyle doğru orantılı olarak artan yaklaşık standart zamanlar verdiğinden, bundan böyle, bütün sürütme mesafeleri için, anılan tabloların meyil gruplarına göre ilk sırasındaki formüller kullanılarak standart zaman hesaplanacaktır. Şu farkla ki :

 1. No’lu tablonun ilk sırasındaki formüller;


% 0-3- Meyilde L X 44

100

% 31-60 Meyilde L X 62

100

% 61-100 Meyilde L X 72

100

+ % 100 Meyilde L X 90

100 şeklinde düzeltilecek,

 1. No’lu tabloda ise sadece;


% 31-60 Meyilde L X 75 formülü, L X 77 şeklinde düzeltilerek kullanılacaktır.

100 100


./..

-3-


3- KESİM VE SÜRÜTMEDE DİRİ ÖRTÜ,KAYALIK VE KOKURDANLIK

KRİTERLERİNİN STANDARD ZAMANA ETKİSİ

Kesim sahasında iş verimini azaltan diri örtü,kayalık ve kokurdanlık sahaların bulunması halinde,bunların yoğun veya çok yoğun oluşuna göre,formülleri ile bulunan standart zamanlar,aşağıdaki oranlara kadar artırılarak kesim ve sürütme birim fiyatları tespit edilecektir.


Yoğun olan sahalarda % 10 ‘a

Çok Yoğun olan sahalarda % 20’ye kadar


Bu kriterler aşağıda açıklanan hususlar göz önünde bulundurularak tespit edilecektir.


a)Yoğun Diri Örtü Alanı : Kesim ve sürütmede iş verimini etkin bir şekilde azaltan,iş yapılmasını güçleştiren Karadeniz Bölgesinde orman gülü,karayemiş gibi,Akdeniz ve Ege’de pırnal,kermes meşesi,sandal vs. gibi maki elemanları,böğürtlen,similax gibi dikenli ve sarılıcı bitkilerin boşluklu,gevşek kapalı ve orta kapalı olarak bulunduğu yerleri,

b)Çok Yoğun Diri Örtü Alanı :Kesim ve sürütmede iş verimini çok etkin bir şekilde azaltan, işin yapılmasını fevkalade güçleştiren ve yukarıda sayılan bitki örtüsünün tam sahayı kapattığı,girift veya sıkışık olarak bulunduğu yerleri,

c)Yoğun Kayalık ve Kokurdanlık Alan: Kesim ve sürütmede iş verimini etkin bir şekilde azaltan, işin yapılmasını güçleştiren, çukurluklar ve tümsekler oluşturan kaya ve taşlar ile toprak seviyesi üzerine çıkmış kaya ve taşlarla kaplı yerleri,

d)Çok Yoğun Kayalık ve Kokurdanlık Alan: Kesim ve sürütmede iş verimimi çok etkin bir şekilde azaltan , işin yapılmasını fevkalade güçleştiren, sahada çukurluk ve tümsekler oluşturan, çok yoğun olarak birbirine ekli blok koyalar veya toprak seviyesi üzerine çıkmış büyük kaya ve taşlarla kaplı yerleri,

İfade etmektedir.

Yukarıda belirtilen kriterlerin bulunduğu kesim sahalarında kesim ve sürütme standart zamanlarının hangi oranlarda artırılması gerektiğine İşletme Ve pazarlama Şube Müdürünün Başkanlığında, İlgili işletme Müdürü ve Şefi birlikte karar verecekler ve durum bir tutanakla tevsik edilecektir.Bu kriterlerin verimini azaltabilecek oranda bulunmaması halinde, standart zamanda herhangi bir artış yapılmayacaktır.

Bu kriterler sahanının muayyen bir bölümünde bulunuyor ise, bu sahanın genel kesim sahasına oranı dikkate alınarak iş güçlüğü tespit edilecektir.


4-. TAŞIMADA

 1. Kamyon Yükleme Zamanının Taşıma Zamanına Eklenmesi:

Yükleme sırasında kamyonun motoru çalışmasa ve yakıt da yakmasa dahi, yükleme boyunca araç meşgul edildiğinden, yüklemede geçen zaman, Kamyon Çalışma Zamanına (KÇZ) eklenecektir.

Yapılan ölçmeler sonucu 1 m3 yapacak odunun kamyona yüklenebilmesi için ortalama olarak;

Ibrelilerde 9.80 Dak/m3

Yapraklılarda 14.70 Dak/m3 zaman gerektiği tespit edilmiştir. Yükleme sırasında kayda değer bir akaryakıt sarfiyatı olmayacağından, yüklemede bekleme süresine, biri diğerini karşılayacağı için, Toplam Paylar ilave edilmemiştir.

288 Sayılı Tebliğ’e göre bulunan Kamyon Çalışma Zamanına, yüklenen ürünlerin ibreli ve yapraklı oluşuna öre, yukarıda belirtilen yüklemede bekleme süresi eklenerek taşıma birim fiyatı tespit edilecektir. ./..

-4-

 1. Yol Sınıflarına Göre Standart Zaman Tespiti:

Bilindiği gibi taşıma yapılan yollar; Ham yol,stabilize yol ve asfalt yol olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Taşımanın bu yol sınıflarından sadece birisinde yapılması halinde, 288 Sayılı Tebliğ’in ekindeki 51 no’lu tablodaki formüller aynen kullanılacaktır.

Ancak, taşımada kamyonun yol sınıflarından ikisi veya üçünden de geçmesi halinde, her yol sınıfından müstakil taşıma yapılıyormuş gibi, standart zaman tespiti yerine aşağıda açıklandığı şekilde KÇZ tespit edilecektir. Zira, araç bir defa yüklenmiştir ve duraklama yapmadan bir yol sınıfından diğerine geçerek yoluna devam edecektir.

Buna göre; ham yolla başlayan bir taşımada stabilize ve asfalt yollardan da geçiliyor ise önce ham yol için 51 No’lu tablodan KÇZ bulunacak, yolun stabilize kısmı için, ham yol ile stabilize yol uzunlukları toplanacak, önce toplam yol uzunluğuna göre stabilize yol için KÇZ bulunacak, sonra ham yol uzunluğu için yine stabilize yol formülü ile KÇZ bulunacak ve bu ikisi arasındaki zaman farkı alınarak stabilize yol için gerçek KÇZ bulunacaktır.

Asfalt yol için de benzer hesap şekli ile önce Ham Yol+Stabilize Yol+ Asfalt Yol=Toplam Yol uzunluğu için asfalt yol formülleri ile KÇZ bulunacak, sonra yolun sadece asfalt olan kısmının uzunluğu için asfalt yol formülü ile KÇZ bulunacak ve bu ikisi arasındaki zaman farkı alınarak asfalt yol için gerçek KÇZ bulunacaktır.

Bundan sonra ham yol, stabilize yol ve asfalt yol için bulunan gerçek KÇZ ler toplanacak ve buna yüklemede beklenen süre de ilave edilerek birim fiyat tespitine esas olan toplam standart zaman bulunacaktır.

Misal olarak, 5 km’si ham yol, 22 km’si stabilize yol ve 3 km’si asfalt yol olmak üzere toplam 30 km mesafeden kızılçam yapacak odun taşınsın. B göre gerçek standart zamanı bulalım.

5 km’lik ham yoldan 2,42 x 5 x 5,30 = 6.41 Dak/ m3 KÇZ

10

olacaktır.

Stabilize yol için, toplam yol uzunluğu 5+22= 27 km olacak, stabilize yol formülü ile 1,89 (27—20) 2,98 +17,28=21,22 Dak/m3 bulunacak, ham yol için yukarıda belirtildiği şekilde

10

KÇZ bulunduğundan, bunun mükerrer olarak hesaba girmemesi için,5 km’lik ham yolun da stabilize yol sınıfındaymış gibi , stabilize yol formülü ile:

3,53 x 5 x 2,98 =5,26 Dak/m3 KÇZ bulunacak,27 km’nin

10

KÇZ zamanı ile 5 km’nin KÇZ arasındaki fark alınarak 21,22—5,26=15,96 Dak/m3 KÇZ bulunacaktır.

Benzer hesap tarzı asfalt yol için de yapıldığında;

Toplam yol uzunluğu olan 5+22+3=30 km’nin tamamı asfaltmış gibi, asfalt yol formülü ile önce 30 km’nin KÇZ;

2,42 (30-20) 1.77 +14,94 =19,22 Dak/m3 bulunacak ancak,

10

toplam yol uzunluğunun daha önce 5 km’si için ham yoldan 22 km’si için stabilize yoldan KÇZ bulunduğundan dolayı, 5+22=27 km’lik kısmın standart zamanının mükerrer olarak hesaba girmemesi için, yine asfalt yol formülü ile KÇZ;

2,42 (27—20)1,77+14,94 = 17,94 Dak/.m3 bulunacak ve

10 ./..

-5-


30 km ile 27 km için bulunan KÇZ’nın farkı alınarak asfalt yol için


KÇZ 19,22— 17,94= 1,28 Dak/m3 bulunacaktır.

Toplam gerçek KÇZ zamanı ise;

Ham yoldan 6,41 Dak/m3

8tabilize yoldan 15,96 Dak/m3

Asfalt yoldan 1,28 Dak/m3

yüklemede beklemeden 9,80 Dak/m3 olmak üzere

TOPLAM 33,45 Dak/m3 olacaktır.

c) Taşııııada Engel Faktörü:

Orman Yollarının Planlanması ve İnşaat İşlerinin Yürütülmesi Hakkında 202 Sayılı Tebliğde B Tipi Orman Yolu; Trafiğe müsait genişliği (platform) 4 m ve hendek genişliği 1 m olan, 3 m. genişliğinde üst yapı malzemesi ile kaplanan, asgari kurp yarı çapı 12 m ve azami meyil % 9 (çok zor arazi şartları ve teknik zaruretler karşısında istisnai olarak ve kısa mesafelere inhisar etmek şartışta % 12’ye kadar çıkarıla bilir), ters taşımalarda 500 m mesafeye. kadar %7, 500 m’den fazla mesafede %6 olan, %75’in üzerideki arazi yamaç meylinde uzun mesafede som ve sert kaya olması halinde, boy).. kısımlarda yol platformu 3 ü, hendek 0,5 in olmak üzere 3,5 in genişliğinde yollar şeklinde tarif edilmiştir.

Orman ürünlerinin, bu ölçü ve standartlara uymayan daha düşük standartlardaki orman veya köy yollarından taşınması halinde, araçlar ruhsatnamelerindeki yükleme kapasiteleri kadar yük saramamakta vs daha düşük kapasite ile çalışmaktadır.

Böyle durumlarda taşıyıcının bir kusuru olmayıp kusur yolların standarda uygun olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla düşük kapasite ile çalışılan yollarda, aracı.n bir saatlik veya bir günlük Birim Maliyeti’nin karşılanabilmesi için engel faktöründen dolayı bu faktörün etkisi oranında taşı ma birim fiyatının artırılması gerekmektedir.

Bunun işin, araçların ruhsatnamelerindeki yükleme kapasitesi veya istihab haddi (Pı) tesbit edilecek, taşıma yapılan yoldaki engel faktöründen dolayı noksan yüklenen yük miktarı (P2) ortalama olarak bulunacaktır. Bu hususta o yıl veya geçmiş yıllarda kullanılan -sevk pusularındaki taşıma miktarından veya Satış İstif Yeri Defteri kayıtlarından faydalanılabilir

Bundan sonra engel faktöründen dolayı birim fiyatın artırılması gereken Oran

Pı-P2 formülü ile bulunacaktır.

P2

Misal olarak; aracın yükleme kapasitesi tondan m3’e çevrilerek 18 m3 bulunsun ancak, taşıma yapılan yoldaki engel veya engellerden dolayı ortalama olarak 15 m3 ürün taşınabilsin .

Buna göre; Pı-P2 = 18-15 = 0.20-yeni %20 oranı bulunacaktır.

P2 15

288 Sayılı Tebliğ’e göre bu1unan taşıma birim fiyatı %20 oranında artırılacaktır.

Konunun istismarını önlemek ve sadece engel faktörünün bulunduğu dolayı birim artışı % 30 oranını geçmeyecek hesapla bulunan oran bunu geçse dahi en çok % 30 oranı uygulanacaktır.

Keza 202 Sayılı Tebliğ’de tarif edilen A Tipi Orman Yollarında da yükleme kapasitesini düşüren engel veya engellerin bulunması halinde, engel faktörü kullanılabilecektir ./..


-6-

 1. Doğu Karadeniz deki Taşımalarda bütün İbreliler İçin Ladin Standart Zamanının Uygulanması;

Doğu Karadeniz mıntıkasında yer alan Artvin, Trabzon ve Giresun Orman Bölge Müdürlüklerinde, ibreli olarak sadece ladin taşımasında iş_zaman ölçümleri yapılmış olması ancak, mıntıkada az da olsa çam ve göknar da bulunması bunlardan üretilen ürünlerin, ladinden üretilen taşındığı yollara benzer veya bazen aynı yollardan taşınması dikkate alınarak; adı geçen Bölge Müdürlüklerinde bütün ibrelilerin taşımada KÇZ 288 Sayılı Tebliğin 51 No’lu ekindeki 5tablonun Ladin Sütunundaki formüllerle hesap edilecektir.

Diğer Bölge Müdürlüklerinde ise, ağaç cinslerine göre ilgili sütunlardaki formüller kullanılacaktır.

 1. Taşımada 60-100 km mesafeler için Standard Zaman Formülleri:

Taşımada nadiren de olsa 60 km ‘den daha uzun mesafelerden taşıma yapıldığı dikkate alınarak 60-100 km arasındaki mesafeler için kamyon Çalışma Zamanı (KÇZ) veren formüller Ek-1 deki tabloda verilmiştir. Söz konusu mesafeler için bu formüller kullanılacaktır.

5 -YUKLEMEDE

Yüklemede birim fiyat tesbiti 288 Sayılı,. Tebliğ’de açıklandığı şekilde yapılacak, diğer iş kollarında olduğu gibi, bu iş kolunda da, erken üretim döneminde erken üretim primi ile bazı ürünlere verilen teşvik primleri ödenecektir.

Primlerin her biri, normal birim fiyat (BF) üzerinden hesap edilecek, primin primi şeklinde ödeme yapılmayacaktır.

6831 sayılı Orman Kanununun 34 üncü maddesine göre, kesilip satış istif yerlerine taşınan yapacak ve yakacak emvale ait yükleme işlerine; kesim,sürütme ve taşımada olduğu gibi, istihkak Fazlası. ödenecektir.

6- İSTİFTE

288 Sayılı Tebliğin “1l.1.4- Ölçü Birimi Ster Olan Ürünlerin Birin Fiyat Tesbiti” maddesinde yer alan tablonun İstif Sütunundaki 0.40 oranı ölçü birimi. ster olan bütün ürünler için 0.60 olarak düzeltilecek ve uygulama buna töre yapılacaktır.

7-DİĞER HUSUSLAR

a) Kar Üzerinde Işık ve Boşaltma Kesimi:

Tabii gençleştirme sahalarında gençliğin getirilmesini müteakip yapılacak ışık ve boşaltma kesimleri sırasında bu gençliğin. zarar görmemesi, fazladan ağaçlandırma masrafları yapılmaması ve sahadaki elit ağaçların değer kaybına uğramadan kesilip çıkarılabilmesi için, ışık ve boşaltma kesimleri kar üze rinde yapılacaktır.

Bunun için, fidanların boyunu örten ancak kesin, ve sürütme işlerini de engellemeyen bir kar tabakasının oluşması beklenecektir.

İstenilen şartlar oluştuktan sonra, mevcut kar tabakası üzerine yeniden kar yağarak kesilen ağaçların karla örtülebileceği ve dolayısıyla bölmeden çıkarma işinin yapılamayacağı dikkate alınarak günübirlik kesim ve sürütme yapılacak, diğer bir ifade ile günlük bölmeden çıkarılabilecek miktar kadar dikili ağaç kesilecektir.

Bölmeden çıkarma işi, mümkün olduğu kadar havai hatlar ve sürütücü vinçlerle yapılacak bunların temin edilemediği yerlerde orman köylüsünün elinde bulunan geleneksel araç, gereç ve işgücünden de faydalanılacaktır.

./..


-7-

Kar üzerinde kesim ve bölmeden çıkarma işlerinin, normal şartlara göre daha zor olduğu dikkate alınarak normal şartlara göre kesim ve sürütme birim fiyatlarının hangi oranlarda artırılması gerektiği Genel Müdürlükçe tesbit edilerek Bölge Müdürlüklerine bildirilecektir.

Kar üzerinde ışık ve boşaltma primi verilen sahalara ayrıca erken üretim primi verilmeyecektir.

Konuya ilişkin kesim ve sürütme şartnamelerine gerekli hükümler konulacak, birim fiyat kararlarında da primli birim fiyatları gösterilecektir.

Boşaltma işi bitirildikten sonra sahada kalan ve kıymetlendirilmesi ekonomik olmayan üretim artıklarının, karlar eridiğinde gençliğe zarar vermemesi için boşluklarda ve uygun yerlerde toplanması sağlanacak ve bu işler için 51/5100-Gençlik Bakım Hesabı’ndan Cari ödeme usullerine göre ödeme yapılacaktır.

Kızılçam ve plantasyonla yetiştirilen kavak ile hızlı gelişen yabancı türler için kar üzerinde ışık ve boşaltma primi verilmeyecektir.

b) Baltalıklarda Birim Fiyat Tesbiti:

Baltalık ormanlarda üretim birim fiyatlarının tesbiti, bu ormanlardan endüstriyel odun elde edilmesi vs yakacak odunların da % 80 irıe kadarının K.P.S.hakkı olarak orman köylüsüne verilmesi dikkate alınarak 288 Sayılı Tebliğde açıklanmıştır.

Bazı mıntıkalarda, yakacak odunların kalan %20’leri ile endüstriyel odunların tamamı, uygun tahsis fiyatlarında istedikleri takdirde hak sahiplerine satılmaktadır.

Ancak, nadiren de olan, üretimi yapan hak sahiplerinin ürettikleri endüstriyel odun ve yakacak odunlardan K.P.S. haklarına almak istememeleri halinde, bunların alım-satımından herhangi bir kazanç da elde edemeyecekleri için, üretim birim fiyatları , koru ormanlarında tesbit edildiği Şekilde tesbit edilip ödenecek ve elde edilen ürünler de Idaremizce değerlendirilecektir

Keza, koruma yönünden rampada bekletilmesi sakıncalı olan ve satış deposuna taşınması gereken K.P.S hakkı yakacak odunlarla Idaremize kalan odunların % 80’den daha az oranda K.P.S.ye konu olması, bu oranın mıntıkalara göre değişiklikler arzetmesi ve çoğu zaman kesim-sürütmeyi yapanlar ile taşımayı vekaletle yapanların ayrı kişiler olması halinde, K.P.S.odunların piyasadaki rayiç satış fiyatları da dikkate alınarak ayrıntılı bir hesaba girilecek sonuçta, hak sahiplerinin bilhassa taşıma birim fiyatlarının yarısını almaları halinde mi yoksa, koru ormanlarında olduğu gibi tamamını almaları halinde mi daha kazançlı olacakları tesbit edilecek ve hangi durumda daha kazançlı oluyorlarsa üretim birim fiyatları da ona göre ödenektir Ancak, fiilen hangi üretim birim fiyatları veriliyor ise, maliyet bedeli hesabında da o birim fiyatlar dikkate alınacaktır

c) Enkazdan Üretim Yapılan Sahalarda Birim Fiyat Tesbiti,

Geçmiş yıllarda meydana gelmiş enkazdan üretim yapılması halinde, kesim birim fiyatı; sahadan enkaz ile birlikte dikili ağaçlar da kesiliyor ise bunlar için tesbit edilecek kesim birim fiyatı, dikili ağaç kesilmeden sadece enkazdan üretim yapılıyor ise, geçmiş yıllarda kesim yapılmışsa buna ait dikili ağaç ölçü tutanağındaki çap sınıflarını temsil eden çaplara göre, geçmiş yıllarda da kesim yapılmamış ise, meyil ve çap kademeleri vs. bakımından emsal veya benzer sahalara göre kesim birim fiyatı tesbit edilecek ve gerekçesi birim fiyat kararına eklenecektir.

Diğer iş kollarına ait birim fiyatlar ise, 288 Sayılı Tebliğ’de açıklandığı şekilde tesbit edilecektir.

d) Yol Güzergahlarının Boşaltılmasında Sürütme Birim Fiyatının Tesbiti:

Yol güzergahlarındaki ağaçlar genel olarak yol inşaatına başlamadan önce kesilip yol şevinin üzerine sürütülmektedir. Buralarda sürütme mesafesinin kısa, yamaç meylinin yüksek


./..


-8-


olması ve yolun henüz teşekkül. etmemesi sebebiyle normal üretim sahalarına göre güçlükler bulunmaktadır.

Bu itibarla kesilen ağaçlardan elde edilen ürünlerin öncelikle mekanizasyonda kullanılan üretim makinaları ile çıkarılması imkanı araştırılacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde, geleneksel usullerle orman köylüsüne kesim ve sürütmesi yaptırılacak ancak, işgüçlüğü dikkate alınarak İşletme ve Pazarlama Şube Müdürünün Başkanlığında, ilgili İşletme Müdürü ve Şefinden olu şan bir hey’et marifetiyle sürütme birim fiyatının hangi oranda artırılarak sürütme işinin yaptırılabileceği tesbit edilecek durum bir tutanakla tevsik edilecek ve sürütme işi tesbit edilen birim fiyatla gördürülecektir

e) Usulsüz Kesim Artıklarının Üretimi;

Devlet ormanlarında meydana gelen usulsüz kesimler sonucu sahada kalan kesim artıklarına üretim işleri; tahribatı yapan Orman köylülerine verilmeyecek, işyerine civar olmayan kooperatiflere veya köylülere gördürülecek veya idarece temin edilecek işçi, araç gereçlerle yaptırılacaktır.

Bir çeşit enkaz temizliği niteliği taşıyan bu işlere çoğu yerde istekli bulunamaması işin cazip olmaması hasım kazanılacağından endişe edilmesi gibi sebeplerle kesim artıkları normal birim fiyatlarla yaptırılmasa da güçlük çekilmektedir.

Ayrıca, yangın sahalarından çıkarılan enkazda olduğu gibi usulsüz kesim artıklarının üretiminde de herhangi bir kanuni hak veri1meyece dikkate alınarak üretim birim fiyatların cazibe kazandırılması gerekmektedir

Bu itibarla İşletme ve Pazarlama Şube Müdürünün Başkanlığında, ilgili İşletme Müdürü ve Şefinden oluşan bir heyet oluşturulacak ve bu hey’et marifetiyle usulsüz kesim artıklarının, 288 Sayılı eb1iğ’e göre hesap edilen üretim birim fiyatlarının hangi. oranlarda artırılarak üretilebileceği tesbit edilecek, Durum bir tutanakla tevsik edilerek dosyasına konulacak ve üretim işleri de tesbit edilen zamlı fiyatlarla gördürülecektir.

Usulsüz kesimlerin önlenmesinde caydırıcı bir etki yapacağı ümit edilen bu hususun bilhassa, tahribatın yaygın olarak yapıldı mıntıkalarda titizlikle uygulanması sağlanacaktır

f)Yürürlük ve Yürürlükten Kaldırma;

Bu ek tebliği alındığı tarihten itibaren yürürlüğe konulacaktır.

288 Sayılı Tebliğ’in uygulamaları ile ilgili olarak daha önce gönderilen;


15.2.1996 gün ve İP-1 ÜRT-0/150 sayılı talimat

29.2.1996 gün ve İP-1 ÜRT-0/159 sayılı talimat

21.3.1996 gün ve İP-1 ÜRT-0/233 sayılı talimat

15.8.1996 gün ve İP-1 BRF-0/728 sayılı talimat yürürlükten kaldırılmıştır.Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconOrman ve su iŞleri bakanliği tarafindan cites belgesi DÜzenlenecek ek-i-b sayili hayvan ve biTKİ TÜRleriNİn listesi

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconOrman yanginlarinin önlenmesi ve söNDÜRÜlmesinde görevlilerin göRECEKleri İŞler

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconT. C. ÇEvre ve şEHİRCİLİk bakanliğI

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconİstanbul İmes İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconTarim iŞletmeleri genel müDÜRLÜĞÜ

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconİNGİLİzce iŞletme yönetiMİ anabiLİm dali

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconT. C. UŞAk üNİversitesi rektöRLÜĞÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconT. C. İStanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliği afet Koordinasyon Merkezi, akom

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconDs ii’den sonra hızla zenginleyen abd’de Çevre MÜhendiSLİĞİ’nin gelişimi

T. c çevre ve orman bakanliği orman genel müDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı iconMevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница