«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін
Скачать 207.52 Kb.
Название«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін
Дата конвертации30.06.2013
Размер207.52 Kb.
ТипДокументы

Ф. 7.11-12ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ ат. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ ҚАРЖЫ» факультеті

«Экономикалық теория» кафедрасыСТУДЕНТ ҮШІН


«Макроэкономика» (Мak 2204, 2208)пәнінен

(пәннің коды)

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ (SYLLABUS)


Мамандығы: 050506 «Экономика», 050507 «Менеджмент», 050508 «Есеп жіне аудит», 050509 «Қаржы», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050511 «Маркетинг»

Курс: 2

Семестр: 4

Кредит саны: 2

Дәріс: 15 сағат

Семинар сабағы: 15 сағат

ОБСӨЖ - 30 сағат (15 сағат ауд., 15 сағат ауд.тыс)

СӨЖ – 30 сағат

Шектік бақылау: 7 және 15 аптада


Емтихан: 4 семестр


Оқытушы туралы мағлұматтар: Колдасова Лаззат Сапаровна – аға оқытушы. М. Әуезов атындағы ОҚМУ-гі педагогикалық өтілімі 12 жыл, ғылыми ізденіс бағыты – әлеуметтік-экономикалық мәселелері

Кеңсе: «Экономикалық теория» кафедрасы.

Мекен-жайы: Шымкент қ., Тауке-хана, 5, 406 ауд.

Тел.: 213677

Е-mail:

Кеңес беру уақыты: (сабақ кестесіне сәйкес)


Шымкент, 2011ж.

Оқыту бағдарламасы (SYLLABUS) «Макроэкономика» пәні бойынша оқу жұмыс бағдарламасына сайкес «Экономикалық теория» кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілді, № 5 хаттама, «24» қантар 2010 ж.

Кафедра меңгерушісі Ж.Б.Рахметулина

(қолы)


SYLLABUS «Экономика және қаржы» факультеттің әдістемелік комиссиясымен бекітілді, хаттама № 5 «30» қантар 2010 ж.


ӘК төрағасы (төрайымы): _____________ И.А. Сулейменова

(қолы)


Факультет администраторы__________________________ Г.У. Бекманова

(қолы, күні)


1. «Макроэкономика» пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері


Пәнді оқыту мақсаты экономика ғылым ретінде бақыланатын экономикалық құбылыстар мен фактілерді экономикалық теориялар мен модельдер түрінде жүйеге келтіріп, жалпылауға ұмтылады. Макроэкономика экономиканы бір тұтас ретінде қарастырып зерттейді: тауарлар мен қызметтер шығарылымының жалпы көлемі мен өсуі, инфляция қарқыны және жұмыссыздық деңгейі, валюталардың айырбас бағамдары және төлем балансының қалпы.

Ол оның мынадай ірі құрамдас бөліктерін айырады – ол үй шаруашылықтары секторы, жеке, мемлекеттік және сыртқы секторлары. Макроэкономика курсында студенттер экономикада ағымдағы процестерді түсінуге көмектесетін білімдер алу тиіс. Жеке түрде, бұл білімдер оларға мынадай сұрақтарға жауап беруге көмектесу керек: неліктен бағалардың өсуі орын алады, неге өндіріс көлемі құлдырайды, ал жұмыссыздық өседі және с.с. басқа.

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алып, нарықтық қатынастарға ауысқанына бірнеше жыл өтті. Егер бұрын елдің өзіндік ерекшелігі болған экономиканың дағдарысы, инфляция, жұмыссыздық қатаң макроэкономикалық саясат жүргізуді талап етсе, бүгінгі күні елдің басты приоритеті экономикалық өсу және ұлттық экономиканың тұрақты экономикалық дамуы болып табылады.Экономикадағы осы тенденциялардың жарығында экономистердің даярлауы олардың макроэкономикалық анализдің принциптерін меңгеруін талап ететіні анық болды.

Пәнді оқытудың міндеттері. Бұл пәнді оқытудың негізгі міндеті студенттерді қазіргі макроэкономикалық анализдің бас принциптеріне интенсивті оқыту болып табылады, ерекше назар жалпы ішкі өнім, ұлттық табыс, өндіріс факторлары, тұтыну, жинақтар, инвестициялар, тауарлар және ақша нарықтарындағы макроэкономикалық тепе-теңдік, бюджет және ақша саясаты, экономикалық өсу, ашық экономиканың модельдері сияқты негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің әдістемесін пайдалануына аудару тиіс.

Өнеркәсібі дамыған елдердің даму тәжірибесі сол не басқа саясатты жүргізуден туатын барлық жақын және ең алыс салдарды болжау маңыздылығын көрсетті, сондықтан макроэкономиканың келесі міндеті өспелі бюджет тапшылығы мен қысқа және ұзақ мерзімді позицияларынан қарастырылатын балансталған тәсілінің ғылыми болжамы мен талдауы болып табылады.

Басқа міндеті оқушылар алынған білімдерді практикада ойдағыдай қолданып сәйкестеу алуы тиіс деуде тұжырымдалады. Осы шартта олар, осы курста ұсынылған экономикалық-математикалық модельдер мен экономикалық айнымалылардың арасындағы өзара байланыстарға сүйеніп нақты жағдайларды талдаудың негізгі жолдарын меңгеру тиіс.

Курс пререквизитi (курсты оқып үйрету үшiн студент ненi бiлу керек): Экономикалық теория, экономикадағы математика, микроэкономика, эконометрика, менеджмент, қаржы, экономиканы мемлекеттік реттеу және т.б.

Курс постреквизитi (курсты меңгерген студент ненi бiлiп iске асыра алуы қажет): маркетинг, статистика, есеп және аудит, салық және салық салу, халықаралық экономика

2. Курс саясаты:

 1. СӨЖ тапсырмалары семестрдің 1-ші аптасында беріледі;

 2. Студент жіберген сабағын кафедраның бекіткен кестесі бойынша тапсырады;

 3. Ағымды аптада тапсырманы дер кезінде орындамаған жағдайда бағасы 20% төмендетіледі.

 4. Студент семестр барысында оқытушы анықтайтын тізбеге сәйкес кем дегенде 6 тапсырма орындауы тиіс.

 5. Әр тапсырманың түрің оқытушы 100 пайыз бойынша есептейді, балға айналдыруды компьютер есептейді.

 6. Әр межелік бақылауда 30 балл.

 7. Емтиханға 36 балы бар студент жіберіледі.

 8. Аралық аттестация (емтихан) 40 баллмен бағаланады, минибалды балл – 20 балл

Студенттердің білімін бағалау


Әріптік жүйемен бағалау

Балдың сандық эквиваленті

%-дық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

қаңағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттанарлықсыз3. Пәннің мазмұны:


3.1. Дәрістің тақырыптық жоспары


Модуль 1. Макроэкономикалық көрсеткіштер, негiзгi макроэкономи-калық модельдер, тепе-теңдiктер


Тақырып № 1. Макроэкономикаға кіріспе. Ұлттық есепшоттар жүйесі.

Дәріс 1

1.Макроэкономика пәні. Микро және макроэкономика

2. Макроэкономикалық үлгілер. Экзогенді және эндогенді айнымалылар.

Дәріс 2

1. ЖҰӨ және өнім мен табыстын басқа да көрсеткіштері.

2. Негізгі макроэкономикалық тепе- теңдік.


Тақырып № 2. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс. АD-AS үлгісі

Дәріс 3

1. Жиынтық сұраныс және оның анықтауыш факторлары.

2. Жиынтық ұсыныс: классикалық және кейнсиандық үлгілері.

3. АD-AS үлгісі.


Тақырып № 3. Өндіріс және еңбек нарығы

Дәріс 4

1. Өндіріс факторлары. Өндірістік функция

2. Өндіріс факторлары арасында ұлттық табысты бөлу. Еңбек нарығы. Еңбекке деген сұраныс.

3. Жиынтық ұсыныс: классикалық көзқарас.

4. Жиынтық ұсыныс: кейнсиандық көзқарас.


Тақырып № 4. Игіліктер нарығы

Дәріс 5

1. Тұтыну функциясы және оның динамикасын анықтауыш факторлары.

2. Жоспарланған және нақты шығындар. Кейнсиандық крест.


Тақырып № 5. Ақша нарығы.

Дәріс 6

1. Ақша: мәні мен функциясы, ақша массасы және оны олшеу тәсілдері

2. Ақшаға деген сұраныс. Ақша деген сұраныстын концепциялары

3. Ақша ұсынысы. Ақша мультипликаторы.

Дәріс 7

1. Монетарлық саясаттын құралдары

2. Ақша нарығындағы тепе-теңдік. LM қисығы.


Модуль 2. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Жабық және ашық экономикадағы макроэкономикалық тұрақсыздық


Тақырып № 6. IS- LM үлгісі

Дәріс 8

1. Тауарлар мен ақша нарығындағы макроэкономикалық тепе-теңдік

2. IS-LM моделіне салық-бюджет саясаты мен қаржы-несие саясатының салыстырмалы тиімділігі.


Тақырып № 7. Макроэкономикалық тұрақсыздық. Жұмыссыздықтың экономикалық циклдары. Инфляция.

Дәріс 9

1. Экономикалық цикл: мәні, көрсеткіштері, түрі, фазалары, себептері мен факторлары.

2. Инфляцияның түрлері. Инфляциянығ пайда болу себептері және даму факторлары

Дәріс 10

1. Жұмыссыздық және оның түрлері. Жұмысбастылықтын кейнсиандық және неоклассикалық концепциялары.

2. Бюджет тапшылығы және оны қаржыландыру


Тақырып № 8. Ашық экономика.

Дәріс 11

1. Төлем балансы: мәні, құрлымы және құрастыру принциптері

2. Төлем балансты реттеу

Дәріс 12

1. Валюта бағамы. Сатып алу қабілеттілігінің паритеті

2. Ашық экономика үшін IS- LM үлгісі.


Тақырып № 9. Айырбас бағамының түзімі және жиынтық сұраныс

Дәріс 13

1. Айырбас бағамы тіркелген жағдайдағы ашық экономикадағы тепе-теңдік.

2. Айырбас бағамы құбылмалы жағдайдағы ашық экономика.


Тақырып № 10. Экономикалық өсу

Дәріс14

1. Экономикалық өсудің мәні мен факторлары

2. Экономикалық өсудің кейнсиандық үлгілері

Дәріс 15

1. Р.Солоудың неоклассикалық өсу үлгісі.

2. Э. Фелпстің қорланудың «Алтые ережесі».


3.2. Семинар сабақтарының тақырыптық жоспары


Модуль 1. Макроэкономикалық көрсеткіштер, негiзгi макроэкономи-калық модельдер, тепе-теңдiктер

Тақырып № 1. Макроэкономикаға кіріспе. Ұлттық есепшоттар жүйесі.

Тақырып № 2. Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс. АD-AS үлгісі

Тақырып № 3. Өндіріс және еңбек нарығы

Тақырып № 4. Игіліктер нарығы

Тақырып № 5. Ақша нарығы.

Модуль 2. Макроэкономикалық тепе-теңдік. Жабық және ашық экономикадағы макроэкономикалық тұрақсыздық

Тақырып № 6. IS- LM үлгісі

Тақырып № 7. Макроэкономикалық тұрақсыздық. Жұмыссыздықтың экономикалық циклдары. Инфляция.

Тақырып № 8. Ашық экономика.

Тақырып № 9. Айырбас бағамының түзімі және жиынтық сұраныс

Тақырып № 10. Экономикалық өсу


3.3. ЛЖ ТЖ ( лабораториялық жұмыстын тақырыптық жоспары)

(оқу жоспарында қарастырылмаған)


3.4. Курстық жобалардың (жұмыстардың) мазмұны, тақырыптары


 1. Тәуелсіздік жылдарындағы ҚР-нің ЖҰӨ динамикасын талдау.

 2. ҚР айырбас бағамы мен есептік қойылымды реттеу

 3. Аырбас бағам, халықаралық капитал ағымы және сауда балансы

 4. ҚР мемлекеттік қарыздар мәселесі

 5. ҚР ақша – несие саясатының ерекшеліктері

 6. ҚР сыртқы сауда байланысының сипаттамалық белгілері

 7. ҚР фискалдық саясаты

 8. ҚР шағын бизнестің дамуы және оның экономикалық өсудегі ролі

 9. Экономиканың нақты саласына инвестиция салу, жаңа технологиялар мен рестукткризацияны меңгеру.

 10. ҚР еңбекке сұраныс, артық жұмысбастылық, еңбек ақы бойынша төлем қабілетсізділік

 11. Жұмысбастылық пен жұмыссыздық: демографиялық және әлеуметтік көрсеткіштерге байланысты

 12. Экономикалық реформалардың демографиялық және әлеуметтік салдары

 13. ҚР халық табысы мен шығындар динамикасы және құрылымы

 14. ҚР қаржы нарықтарын талдау

 15. ҚР төлем қабілетсізділік мәселелері

 16. Соңғы бес жылдағы ҚР негізгі макроэкономикалық агрегаттар динамикасын талдау (жинақ, тұтыну, инвестиция)

 17. ҚР салық салу жүйесін реформалау

 18. ҚР сыртқы сауда саясатының тауар, капитал және шикізат ағымдарына әсері

 19. ҚР сыртқы сауда ұйымына кіру: мәселелер мен перспективалар

 20. ҚР Зейнетақы жүйесін реформалау

 21. ҚР индустриалды- инновациялық саясаты

 22. ҚР экономикалық өсуі: факторлар, кезендер және ерекшеліктері

 23. ҚР антимонопольдық реттеу және оның мемлекет экономикасының тұрақты дамуындағы ролі

 24. ҚР экономикасының аймақаралық ерекшеліктері

 25. Монетарлық саясаттың экономикалық өсуді қамтамасыз етудегі ролі

 26. ҚР-ғы банктік жүйенің дамуы

 27. ҚР депозиттерді сақтандыру және халық жинақтарының динамикасы


4. СӨЖ бойынша тапсырмалар тізімі


Дәріс тақырыбының №

Тапсырма түрі

Әдебиеттер

Тапсырманың тапсыру түрі

Тапсыру мерзімі

МОДУЛЬ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ, ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

3

Анализ-талдау


1,2,14,15 [н]

6,9-12 [қ]

Статистикалық мәліметтер бойынша анализ жасау


3апта

№ 4

Кейс-стади

1,2,14,15 [н]

6,9-12 [қ]

Кейске презентация жасау

5 апта

1-ші Межелік бақылауКоллоквиум

(ауызша )

7 апта

МОДУЛЬ 2 – МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКАХ

7Топтық жоба дайындау

1,2,14,15 [н]

6,9-12 [қ]

Топтық жобаны қорғау және өткізу


9 апта

9

Реферат

1,2,14,15 [н]

6,9-12 [қ]

Реферат қорғау

13 апта

2-ші Межелік бақылауКоллоквиум

(ауызша )

15 апта
5 Тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесіАйлар

Қантар

Ақпан

Наурыз

Сәуір

Күндер

17.01.2011

24.01.2011

31.01.2011

07.02.2011

14.02.2011

21.02.2011

28.02.2011

07.03.2011

14.03.2011

21.03.2011

28.03.2011

04.04.2011

11.04.2011

18.04.2011

25.04.2011

прямая соединительная линия 2

Тапсырмалар Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Семинар (есеп шығару)
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
Реферат*

Кейс

*Топтық жоба

*Кейс

*Межелік бақылау*


*

Шектік нүктелері1
2
345
6

Пайызбен бағалау100
100
100100100
100

Баллмен бағалау

 

 

10

 

20

 

30

 

 

40

 

 

50

 

60

Ескерту:


1. Ағымдағы бақылау нүктелері максималды 100%-ға дейін, немесе 10 баллмен бағаланады.

2. Шектік бақылау – бұл алдында жиналған баллдардың арифметикалық қоспасының орташа мәні.

3. Тапсырмалараға лекциялар (сұрау), практ./семин. сабақтар, зертханалық жұмыстар, СӨЖ, ОСӨЖ, коллоквиум, курстық жұмыстар (жобалар) және т.б. формалар кіру мүмкін.
4. Тапсырмалардың саны кредиттердің санына байланысты.

5. Тапсырмаларды қосымша тапсыру парағын оқытушы офис-тіркеушіге береді.6. ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


6.1. Негізгілері.

 1. Агапова Т.А.,Серегина С.Ф.: «Макроэкономика».- М: ДИС, 1999.

 2. Мамыров Н.Қ., Тілеужанова М.Ә.: «Макроэкономика». Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2004.

 3. Мэнкью Н.Г.: «Макроэкономика», М: ДИС, 2002.

 4. Фишер С.: «Макроэкономика».М: Инфра-М,2003

 5. Дорнбуш Р.,Фишер С.:«Макроэкономика»,М:Экономика,1994. 349 стр.

 6. Агапова Т.А.Макроэкономика.-М:МГУ,2004

 7. Агапова Т.А.Макроэкономика для преподавателей. Учебно- методическое пособие. Выпуск 1. –М: «Дело Сервис»,2003

 8. Селищев А.С. Макроэкономика.-С.Пб.:Питер,2005

 9. Краткий курс макроэкономики. Под ред. Мухамедиева Б.М.-Алматы,2004

 10. Киселева Е.А. Макроэкономика.-М.: Эксмо,2005

 11. Киселева Е.А. Макроэкономика: конспект лекций.- М.: Эксмо,2006

 12. Макроэкономика./ Под ред. М.И.Плотницкого.-М:Новое знание,2004

 13. Задоя А.А. Макроэкономика.-Москва,2004

 14. Уразбаева Г.Ж., Қолдасова Л.С.«Макроэкономика» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен, Шымкен 2010

 15. Жұлдызбаев Н.Е., Уразбаева Г.Ж. «Макроэкономика» пәні бойынша лекция жинағы; әдістемелік нұсқау, Шымкент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2008


6.2. Қосымша әдебиеттер:

 1. Крымова В.: «Экономикалық теория», Алматы, 2002ж.

 2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л.: «Экономикс». СП-б. Республика. 1997.

 3. Долан Э.Дж.: «Макроэкономика». СП-б. 1994.

 4. Хейне П.: «Экономический образ мышления».- М: Новости, 1991.

 5. Аубакиров Я., Ескалиев М.: «Экономикалық теория».- Алматы, 1994

 6. Мәуленова С.С., Бекмолдин С.Қ., Құдайбергенов Е.Қ.: «Экономикалық теория: Оқу құралы».-Алматы: Экономика, 2003

 7. Шеденов У.К., Сағындықов Е.Н., Байжомартов У.С., «Жалпы экономи-калық теория»//Проф.Шеденов У.К. редакциясымен, Алматы-2002

 8. Осипов М.: «Экономикалық теория негіздері». -Алматы, 2002

 9. Райымқұлұлы С.:«Экономика теория негіздері»,Шымкент,ОҚМУ-2005

 10. Қолдасова Л.С., Умарова Г.Х. «Макроэкономика» пәні бойынша семинар сабағын жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау, Шымкент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2010

 11. Жұлдызбаев Н.Е., Досалиев У.К. «Макроэкономика» пәні бойынша семинар сабағын жүргізуге арналған кейстер жинағы, 2006

 12. Жұлдызбаев Н.Е., Досалиев У.К. «Макроэкономика» пәні бойыншаОБСӨЖ және семинар сабағын жүргізуге арналған әдістемелік нұсқау, Шымкент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconҚазақстан республикасының білім және ғылым министірлігі
Экономикалық жүйе теориясының әдістемелік негіздері. Негізгі экономикалық жүйелер мен оларды дамыту заңдылықтары. Экономикалық жүйені...
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Есеп және аудит», 050509 «Қаржы». 050506 «Экономика» мамандығының студенттері үшін
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconМетодические указания ф со пгу 18. 2/05
«Экономика», 050509 «Қаржы», 050508 «Есеп және аудит» мамандықтарының студенттері үшін
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconСӨЖ(СӨЖО) бойынша әдістемелік ұсыныстар және тапсырмалар
В051000 – Жергілікті және мемлекеттік басқару, 5В051300 Әлемдік экономика, 5В09080- бағалау мамандықтарының жұмыс оқу жоспары, «Экономикалық...
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
...
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconӘдістемелік ұсыну нұсқаулықтардың титулдік беті
«Экономика», 050508 «Есеп және аудит», 050510 «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 050509 «Қаржы» сырттай және қашықтан оқыту формасы...
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconҚазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің 2009 – 2011 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
Азақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің (бұдан әрі – Министрлік) миссиясы – бұл экономикалық саясатты...
«экономика және қаржы» факультеті «Экономикалық теория» кафедрасы студент үшін iconҚазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
«Экономика», 050508 «Есеп және аудит», 050509 «Қаржы» мамандықтарының студенттеріне арналған
Разместите кнопку на своём сайте:
Библиотека


База данных защищена авторским правом ©kk.docdat.com 2013
обратиться к администрации
Библиотека
Главная страница